ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Maria Ekstrand Ragnar, Εγγεγραμμένη Μαία, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο για την υγεία των γυναικών και παιδιών, Πανεπιστήμιο Ουψάλας,  maria.ekstrand@kbh.uu.se

Tanja Tydén, Εγγεγραμμένη Μαία, Επίτιμη Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο για την υγεία των γυναικών και παιδιών, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N96-4832

Margareta Larsson, Εγγεγραμμένη Μαία, Λέκτορας στο Ινστιτούτο για την υγεία των γυναικών και παιδιών, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, http://katalog.uu.se/empinfo?id=N2-240_1

Jenny Hultstrand Niemeyer, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Ινστιτούτο για την υγεία των γυναικών και παιδιών, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N16-2153

Για ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της επικοινωνείστε με την Maria Ekstrand Ragnar