Alkohol, Tobak och Droger

Undvik alkohol, tobak och droger om du eller din partner försöker få barn och under graviditeten.

Bild på vin

Långvarigt och högt intag av alkohol kan påverka ägglossningen hos kvinnor, skada testiklarna hos män och påverka spermiernas utveckling så att DNA-förändringar uppstår.

Redan under de första graviditetsveckorna kan alkohol skada fosterutvecklingen om en gravid kvinna dricker alkohol. Alkohol under graviditeten ökar risken för missbildningar, för tidig födsel, för låg födelsevikt samt ger ökad risk för hjärnskador. Eftersom ingen vet var gränsen går för hur mycket alkohol som kan skada barnet, är det säkrast att inte dricka någon alkohol alls inför och under graviditet.

Bild på ciggarett

Rökning gör det svårare att bli gravid och få barn. Rökning skadar arvsanlagen inne i ägget och påverkar bland annat hormonproduktionen och livmoderslemhinnan så att ett befruktat ägg får svårare att fastna. Lagret av ägg minskas snabbare hos kvinnor som röker. För rökare tar det dubbelt så lång tid att bli gravid jämfört med icke rökare. Även passiv rökning minskar chanserna till graviditet. Förmågan att bli gravid förbättras om man slutar röka.

Rökning påverkar även mannens fruktsamhet. Nikotin drar ihop blodkärl och muskler. Hos män kan det leda till erektionsproblem. Män som använder tobak får också färre och skadade spermier; de får ett avvikande utseende och blir mindre rörliga, vilket försvårar befruktning.

Tobaksanvändning påverkar fostrets välbefinnande under graviditeten, och barnets hälsa efter födseln. Rökning/snusning leder bland annat till minskad syretillförsel till moderkakan med ökad risk för missfall, att barnet inte växer som det ska, för tidig födsel eller fosterdöd. Barn till rökande mödrar väger mindre vid födseln och blir lättare sjuka än barn till icke-rökare. Ett barn som utsätts för passiv rökning har en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Barn i rökande hem får lättare allergi, astma, öron- och luftvägsinfektioner.

Det är svårare att sluta dricka, röka eller snusa på egen hand om en partner fortsätter. Om du planerar att få barn med någon, ta chansen att sluta tillsammans. Om du tar droger ska du sluta innan du försöker bli gravid. Droger är varken bra för chansen att bli gravid eller för din och barnets hälsa. För att orka vara förälder är det viktigt att först och främst klara livet och vardagen utan droger. Det finns specialiserade mottagningar där personalen har utbildning och erfarenhet av att möta medmänniskor med drogproblem.

« Tillbaka Nästa »