Befruktning

För att ett barn ska bli till krävs ägg, spermier och timing, oavsett om befruktningen sker genom samlag med penis i slida eller med hjälp av assisterad befruktning. Goda levnadsvanor kan också ha betydelse för fruktsamheten.

Äggen

Kvinnan föds med ungefär en miljon ägganlag. Bara en bråkdel av dessa mognar till befruktningsdugliga ägg, resten tillbakabildas.

Tillbakabildningen av ägg sker succesivt från 25 års ålder och oberoende av menstruationscykel, användning av preventivmedel eller graviditeter. Rökning verkar emellertid påskynda tillbakabildningen av ägg.

Efter ca 35 års ålder har äggen blivit betydligt färre och i regel av sämre kvalitet. Ägglossning sker inte lika regelbundet som tidigare. När äggen är slut inträder klimakteriet, i genomsnitt vid 52 års ålder.

Spermierna

En person som har fungerande testiklar producerar vanligen ca 300 miljoner nya spermier varje dygn. En enda utlösning kan innehålla flera hundra miljoner spermier.

Spermierna bildas i testiklarna under puberteten och kan produceras livet ut. Det tar ca 10 veckor för en spermie att utvecklas till färdig spermie. Rökning, alkohol och droger, övervikt, läkemedel, hög temperatur och andra miljöfaktorer kan inverka på spermiernas mängd och kvalitet.

Befruktning

Befruktning inuti kvinnokroppen sker i äggledaren där ägg och spermier möts och smälter samman. Det tar cirka en vecka för det befruktade ägget att ta sig till livmodern där det fäster och växer till.

Ägget är bara befruktningsdugligt i ett dygn. Spermier däremot kan överleva i livmoder/äggledare i upp till fem dygn. Det finns alltså en chans för ett ägg att bli befruktat om spermier tar sig in i livmoder/äggledare redan fem dagar före ägglossningen.

Menscykeln

Mens är latin och betyder månad. En menscykel är vanligen 28 dagar (cirka 21–35 dagar) räknat från mensens första dag till nästa mens första dag. Längden på menscykeln kan variera mellan olika kvinnor och under olika perioder i livet. Ägglossningen inträffar oftast 14 dagar innan nästa mens.

Vid ägglossningen lossar ett moget ägg från äggstocken och fångas upp av äggledartratten för att sedan långsamt röra sig genom äggledaren mot livmodern. De dagar i menscykeln där samlag kan leda till graviditet kallas ”det fertila fönstret”. Om ägget inte blir befruktat kommer en mensblödning ca 14 dagar efter ägglossning. Denna blödning varar oftast mellan 3 och 6 dagar. Om mensen är oregelbunden kan det vara svårare att identifiera ”det fertila fönstret”.

För den som vill bli gravid är det bra att ha samlag ungefär varannan dag efter mens och innan ägglossning. För att räkna ut tidpunkten för ägglossning bör man först ta reda på hur lång menscykeln är och om den är regelbunden. Den tid som kan variera mellan kvinnor är tiden från mensens första dag fram till själva ägglossningen. Den andra halvan av menscykeln är som regel 14 dagar för alla.

Exempel: Om menscykeln är 28 dagar sker vanligen ägglossningen på dag 14. Är menscykeln på 31 dagar kan ägglossningen ske på dag 17. Om den är kortare, till exempel 25 dagar, kan ägglossningen ske på dag 11 osv.
Bild på menscykel

« Tillbaka Nästa »