Om sidan

UUReproduktivlivsplan.se är del i ett forskningsprojekt om hälsa och livsstil före, under och efter graviditet vid Uppsala universitet. Syftet i detta delprojekt  är att öka ungas kunskap om ålderns och levnadsvanors betydelse för fruktsamheten. Bakgrunden till den förebyggande satsningen är att kvinnor och män senarelägger barnafödande till åldrar då framför allt kvinnlig fertilitet har börjat avta. Förebyggande information kan öka ungas möjligheter till informerade val när det gäller levnadsvanors inverkan på fruktsamhet, graviditet, förlossning och framtida barns hälsa.

Inspirationen till projektet kommer bland annat från amerikanska folkhälsomyndigheten CDC. Liknande projekt pågår i flera europeiska länder, bland annat Danmark, Belgien, England och Italien.