Hälsa och Miljö

Den fysiska och psykiska hälsan kan påverka fruktsamhet och graviditet på många sätt. För personer med kroniska sjukdomar som t.ex. diabetes, högt blodtryck, epilepsi och sköldkörtelsjukdomar är en reproduktiv livsplan extra viktig, eftersom både sjukdomen och behandlingen kan påverka fruktsamhet och graviditet.

Kemikalier, strålning och andra miljöfaktorer, kan påverka både fruktsamhet, missfallsrisk och fosterutveckling. Organiska lösningsmedel, tungmetaller, bekämpningsmedel eller strålning av olika slag kan leda till missfall och ge ökad risk för fosterskador. Kvinnor som, är gravida eller planerar graviditet avråds från arbete eller fritidssysselsättning som medför exponering för organiska lösningsmedel. För tungmetallerna bly och kadmium, viss strålning (UV-ljus och röntgen) och vissa kemikalier inom industrin har Arbetsmiljöverket fastställt gränsvärden, bland annat med tanke på risken för fosterskador.

Läkemedel kan ha skadlig effekt på fostrets utveckling. Vissa värktabletter (NSAID-preparat) som en del tar vid mensvärk, kan ge ökad risk för missfall och hjärtmissbildning hos fostret.

Dopingpreparat kan ge rubbningar i menscykeln, försämra spermiernas funktion och leda till erektionsproblem. Effekterna av dopingpreparat kan kvarstå i flera år, i synnerhet för kvinnor där de långsiktiga riskerna för infertilitet tycks vara större än för män.

Se över vilka ämnen du exponeras för och som skulle kunna vara skadliga i samband med graviditet. Fråga din läkare eller barnmorska om du är osäker på de läkemedel du tar. Sluta aldrig med receptbelagda läkemedel utan att första ha pratat med din läkare.

Vill du veta mer om kemikalier och miljöfaktorer som kan påverka både fruktsamhet och fosterutveckling? Läs mer på arbetsmiljöverket.se

« Tillbaka Nästa »