Ålderns betydelse

Åldern har stor betydelse för fruktsamheten. Kvinnors fruktsamhet sjunker betydligt fortare jämfört med män. Fruktsamheten är på topp fram till 20–25-årsåldern. Som figuren nedanför visar är möjligheten till befruktning då ca 30–35 procent om samlag sker i samband med ägglossning. Vid 35 års ålder har förmågan att bli gravid minskat till cirka 12% och vid 45 års ålder är det bara en av hundra som blir gravid under en menscykel.

Graf över fruksamhetscykler
Källa: Grafen bygger på beräkningar om naturlig fruktsamhet bland kvinnliga Hutteriter hämtad ur Schmidt et al 2012 (ursprungligen ur Larsen och Yan, 2000).

Trots att åldern har stor betydelse för förmågan att kunna bli gravid väljer många att vänta med barn. Många bitar i livspusslet ska fogas samman. Att känna sig mogen och att ha hittat en partner som är beredd att dela föräldraansvar beskrivs av många som viktiga faktorer, liksom att bli klar med studier och börja arbeta. Idag är medelåldern för förstföderskor i Sverige 29 år.

Många överskattar möjligheten med assisterad befruktning. Vid 42 års ålder är chansen att bli gravid med hjälp av assisterad befruktning endast mellan 5-10 procent per behandling.

Hög ålder innebär färre ägg och sämre kvalitét på både ägg och spermier, vilket kan försvåra befruktning och leda till negativa konsekvenser för fostrets utveckling. Om kvinnan är 35 år eller äldre ökar risken för komplikationer under graviditet och förlossning, som t.ex. missfall, för tidig förlossning, högt blodtryck och akut kejsarsnitt.

« Tillbaka Nästa »