Inte nu, kanske sen

Inte nu, kanske sen

Alla har inte en klar bild av hur de vill att framtiden ska se ut. Många delar ska fogas samman i livspusslet och det kan vara svårt att veta om barn är en bit som passar just dig. Du behöver inte ha en detaljerad plan, men lägg en minut eller två på att fundera i stora drag över vad som är viktigt för just dig.

  • Hur går dina tankar kring barn?
  • Vad talar för barn? Vad talar mot barn?
  • Hur planerar du att förhindra graviditet till dess du är säker?
  • Vilka delar i livspusslet påverkar din reproduktiva livsplan?

Vill du optimera dina chanser för att kunna få barn någon gång i framtiden? Tänk på att redan nu:

  • Skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner
  • Se över dina levnadsvanor och försök hålla en normal vikt
  • Reflektera över om det finns faktorer i din bostads- och arbetsmiljö som kan påverka fruktsamheten på lång sikt
  • Vänta inte för länge

Det här är bra att komma ihåg om det någon gång blir dags:

  • Vissa livsstilsförändringar tar tid. Vänta inte på att graviditetstestet ska bli positivt – förbättra dina levnadsvanor redan innan du vill bli gravid/ha barn.
  • Till dig som är kvinna: Börja med tillskott av folsyra minst en månad innan du försöker bli gravid.

Tillbaka till start